PREMIO NACIONAL DE LITERATURA EN MODALIDAD DE NARRATIVAPREMIO NACIONAL DA LITERATURA (NARRATIVA)

Xa está covocado o Premio Nacional de Literatura na modalidade de Narrativa para o ano 2009.

Como hemos podido ler no Boletin Xeral do Estado este ano contará, entre outros, como xurado figuras importantisimas das letra galegas, e moi próximas a nós, como pode ser D. Ramón Loureiro, autor entre outras obras de "As galeras de Normandía" obra escrita en galego e recentemente traducida e publicada ao castelán en diveros países pola editorial Edaf; temos tamén no xurado a José Luis Borau Moradell e a Xosé Luis Axeitos Agrelo, pola Real Academia Galega.

Podedes ter unha información máis compreta no vínculo seguinte:

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/21/pdfs/BOE-A-2009-14957.pdf